• images/stories/fruit/antras.jpg
 • images/stories/fruit/pirmas.jpg
 • images/stories/fruit/1.png
 • images/stories/fruit/2.png
 • images/stories/fruit/3.png
 • images/stories/fruit/4.png
 • images/stories/fruit/7.png
Jūs esate čia

Kviečiame mokytis 9 klasėje arba šių specialybių

Mokymo programos pavadinimas Mokymo trukmė
turintiems pagrindinį išsilavinimą turintiems vidurinį išsilavinimą
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas 3 m. 1 m.
Kelionių agentas  3 m. -
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjas  3 m. -
Viešbučio darbuotojas 3 m. 1,5 m.
Virėjas 3 m. 1 m.
Elektroninės prekybos agentas  3 m. 1 m.
Bankinių operacijų tvarkytojas  3 m. 2 m.
Apskaitininkas ir kasininkas 3 m. 1 m.
Konditeris 3 m. 1 m.
Padavėjas ir barmenas 3 m. 1 m.
Poilsio paslaugų agentas 3 m. 2 m.

PRIĖMIMAS 2014 METAIS

Stojančiųjų dokumentai priimami nuo 2014 m. gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00-16.00 val. penktadieniais nuo 8.00-15.00 val.
Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai vyks:

 • įgijusiems pagrindinį išsilavinimą - birželio-rugpjūčio mėnesiais
 • įgijusiems vidurinį išsilavinimą (arba išklausiusiems kursą) - liepos-rugpjūčio mėnesiais

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

 • Tėvų sutikimą pateikti ir pasirašyti prašymą (taikoma tik 14-18 metų stojantiesiems į mokyklą). Sutikimo pavyzdys yra čia;
 • Dokumentą apie įgytą išsilavinimą (originalą);
 • Pasą (asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą);
 • 4 fotonuotraukas (3x4) (stojantiems į 9 klasę - 2 fotonuotraukas);
 • Sveikatos pažymą (į 9 klasę - forma 027-1/a; po 10 klasių formas 027-1/a ir 086/a; po 12 klasių - formą 086/a).

Papildoma informacija:

Stojantiems į 9 klasę: stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius (mokykloje nėra logopedo, spec.pedagogo), motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama. Bendrabutis nesuteikiamas.

Stojantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas: stojamųjų egzaminų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, sveikatos būklę, motyvaciją, specifinių gebėjimų tinkamumą pasirinktai profesinio mokymo programai (kurie gali būti tikrinami individualiu pokalbiu).
Pageidautina pateikti pažymą apie užsienio kalbos mokėjimo lygį (tik stojantiesiems po 10 kl.).
Mokykloje nėra programų asmenims, kurie dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokėsi pagal individualias (ankstesniais metais - adaptuotas) programas, todėl tokie asmenys nepriimami.
Mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama 36 Lt, 67 Lt, arba 98 Lt stipendija.
Atvykusiems suteikiame bendrabutį. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje kaina yra 36 Lt. (socialiai remtiniems - 18 Lt.). Bendrabutyje yra nemokamas bevielis internetas.

Jau įgijusiems kvalifikaciją ar kvalifikacinį laipsnį ir norintiems vėl stoti mokytis: Stojantieji pateikia visus aukščiau paminėtus dokumentus bei motyvacinį laišką. Priėmimo komisija, esant laisvų vietų, nagrinėja šių asmenų prašymus ir atsižvelgia į pretendento pateiktų priežasčių dėl pageidavimo mokytis ir siekti kvalifikacijos svarumą ir patikimumą bei kvalifikuotų darbininkų poreikį regione. Priimti mokytis į mokyklą galima tik gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą. Prašymai svarstomi rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Priimtiems mokytis stipendija nemokama.

Mūsų adresas: Taikos pr. 69, LT 94112 Klaipėda
(Taikos ir Baltijos prospektų sankryžoje)
Informacija tel. (8  46) 34 10 83

Mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl tęstinio mokymosi su:
VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Tilžės g. 46 a, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Vilniaus kooperacijos kolegija (Konstitucijos pr. 11, Vilnius) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Lietuvos verslo kolegija (Turgaus g. 21, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia).

Konkrečių sąlygų teirautis kolegijose. 
Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 aktualios redakcijos patvirtintus bendruosius kriterijus.
Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.
Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, jeigu jų sveikata leidžia mokytis ir dirbti pasirinktos specialybės darbus.
Smulkesnė informacija pateikiama LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu http://www.smm.lt/teisine_baze/isakymai.htm (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1873 patvirtintas "Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašas").

Kvalifikacijos pažymėjimų įteikimas

Prieš akis - balti keliai kaip drobės...
Vienas - tavo. Tegul bus tiesus.
Mokykla, lyg motina antroji,
Į gyvenimą atkėlė tau vartus.

Birželio 18 dieną Klaipėdos turizmo mokyklos bendruomenė susirinko į kvalifikacinių pažymėjimų įteikimo šventę. Mokykla išleido 53 – ąją absolventų laidą.

Skaityti daugiau...

Pagerbti žuvusieji Lietuvos tremtiniai

2014 m. birželio 4 d. V13-2 ir VD13V grupės mokiniai paminėjo Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną.

Skaityti daugiau...

Tarptautinė konferencija

 

Prekybos, darbo organizavimo ir turizmo skyriaus vedėja Virginija Vaitiekienė, profesijos mokytojos Vilma Einikienė ir Inga Anužytė-Gudlekienė 2014 birželio 3 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Bendradarbiavimas – konkurencingo profesinio mokymo Latvijoje ir Lietuvoje vystymosi sąlyga”, kuri vyko Liepojos mieste Latvijoje.

Skaityti daugiau...

Puslapis 1 iš 9